top of page
Numbers

Szekunder analitika

Ügyfeleink korlátozott financiális lehetőségei miatt gyakran nem teszik lehetővé költségigényes primer kutatás lebonyolítását, emellett előfordulhat, hogy jogi, szabályozási, etikai, vagy gazdasági, módszertani akadályok miatt nem valósítható meg a szükséges adatgyűjtés.  Ilyen esetekben a rendelkezésre álló adatforrások segítségével igyekszünk a felmerült üzleti kérdésre hathatós választ adni:

  • már meglévő saját fogyasztói, vásárlói, vagy más adatok alapján célcsoport-szegmentáció, profilozás;

  • a piacon elérhető adatforrások felhasználásával készített desk research.

Az összegyűjtött szekunder adatok alapján lehetőség nyílhat strukturált piacméretezés alkalmazására, amely során a célpiac főbb keretszámait becsüljük meg.

bottom of page