top of page
Business Meeting

Piackutatás

Ahhoz, hogy új, innovatív dolgokat találjunk ki, olyan megközelítés szükséges, amely mélységében tárja fel az emberi viselkedés és döntéshozatal mozgatórugóit. Ügyfeleink hosszú távú sikerességét az alábbi megközelítésekkel vagyunk képesek támogatni:

Vonzáskörzet elemzések

Vonzáskörzet zónákban élők vásárlási szokásainak felmérése, a potenciális fogyasztók  azonosítása, szegmentáció.

Termék-/szolgáltatás-koncepciók tesztelése

Termékek, szolgáltatások, design-ok, kreatív koncepciók várható fogadtatásának mérése, marketingkommunikációs tevékenységek hatékonyságának mérése.

Exit kutatások

Látogatók, vásárlók összetételének, szocio-demográfiai jellemzőinek és  vásárlási szokásainak felmérése.

Mirror 360 - cég megítélés vizsgálat

A cég partnereinél, megbízóinál, saját munkatársainál meglévő fejlődését elősegítő információk  összegyűjtése és szintetizálása.

U&A kutatások

(Usage & Attitudes)

Fogyasztói, vásárlói, látogatói szokások felmérése, fogyasztói  insight-ok megismerése.

Elégedettség-mérés

Ügyfelek, vásárlók, látogatók elégedettségének mérése, pain-point-ok azonosítása.

Módszertanok

Clicking on a Tablet

Kvantitatív módszertan

A kvalitatív eszköztárunkból származó insight-ok számszerű KPI-okba alakításával képesek vagyunk ügyfeleink operatív működését támogatni. Stratégiai partnereink segítségével  az összes létező kvantitatív adatgyűjtési technológiát alkalmazzuk, akár egyenként, akár kombinálva azokat.

  • Tablettel támogatott személyes megkérdezések (TAPI) In-home, on-location vagy exit;

  • Telefonos megkérdezések (CATI);

  • Online megkérdezések (CAWI);

  • Hibrid / multi-mode megkérdezések.

 

Kvalitatív módszertan

Szakértőink számos kvalitatív módszertanban rendelkeznek mély elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal és folyamatosan bővítik ezen eszközök tárházát:

  • Személyes és online fókuszcsoportos beszélgetések

  • Kreatív csoportok

  • Személyes és online mélyinterjúk

  • Személyes és online szakértői interjúk

  • Társult vásárlások, látogatások

  • Etnográfia

 

Meeting at office
bottom of page